Hạt giống sâm lai châu

Hạt giống Sâm Lai Châu

21/08/2023
  -  
0 lượt xem

Hạt giống Sâm Lai Châu là gì? Sâm Lai Châu là giống sâm mang hình thái của Sâm Ngọc Linh đã được nhà nước và tỉnh Lai Châu bảo hộ giống sâm. Tất cả các thành phần của cây sâm đều quý từ rễ, củ, thân, lá, hoa và hạt. Hạt giống Sâm Lai Châu là thành …

error: Content is protected !!