Mơ Tây Bắc

Mơ Tây Bắc

13/04/2023
  -  
0 lượt xem

Sở Mơ Lai Châu Tây Bắc Mùa Mơ Lai Châu Tây Bắc thường bắt đầu từ tháng 1 đến 3 âm lịch, năm nay nhuận tháng 2 nên mùa mơ Lai Châu. Quả mơ Tây Bắc và Giá Mơ tươi Tây Bắc giao động từ 35,000đ -40.000đ/kg tùy theo từng mùa có sả lượng nhiều …

error: Content is protected !!