Đòng đòng Tây Bắc

Đòng đòng Tây Bắc

22/06/2023
  -  
0 lượt xem

Đòng đòng nếp nương Tây Bắc Đòng đòng nếp nương Tây Bắc là bông lúa non hay là bông lúa bao tử đang chuẩn bị trổ bông. Đòng đòng mọc ở giữa thân cây lúa dần dần to lên và trổ thành bông lúa. Hẳn nhiều người đã biết đến những cánh đồng lúa nương bậc thang …

error: Content is protected !!